Vážení rodiče,

děkujeme za vysokou účast na schůzkách budoucích prvních ročníků. Těm z vás, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, zašleme souhrnné informace k začátku školního roku e-mailem na kontakt, uvedený na přihlášce ke studiu.

Úvodní schůzka pro přijaté žáky dálkového studia (budoucí třída 1DS, učební obor Elektrikář - silnoproud) se uskuteční 6. září 2018 od 15 hodin v přednáškovém sále střediska Stříbrníky.

Vítězství v krajském kole SOČ RES

Práce Radima Taubera (třída A4) "Kultivační komora" opět uspěla dne 19. 04. 2017 v krajském kole SOČ konaném v DDM Ústí nad Labem. V oboru 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadila 1. místo a Radim postoupil do celostátního kola.

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti Radimovi blahopřeje.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 25.04.2017, Pavel Novák


Krajské kolo Soutěže v programování STŘ

Naši žáci vybojovali dvě stříbra a jeden bronz

Ve čtvrtek 20. dubna za účasti více jak 20 žáků z celého kraje proběhlo na naší škole krajské kolo Soutěže v programování. Již druhým rokem jsme se zhostili pořádání této významné soutěže MŠMT.

Účastnila se velká část škol ústeckého kraje, vítězové okresních kol. V úvodu proběhlo slavnostní zahájení za účasti ředitele pořádající školy a zástupce partnera soutěže společnosti TETA s.r.o. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, tři pro žáky středních škol a jedné pro žáky ZŠ.

Nejlépe z našich si vedl Luboš Mareček (2. místo) v kategorii programování mikrořadičů a David Šerák (2. místo) v kategorii programovací jazyky mládež. Třetí místo v kategorii programování webových aplikací pak vybojoval Jan Korndörfer.

Zadané úlohy byly velmi zajímavé a časově náročné. Výkony soutěžících hodnotila do odpoledních hodin renomovaná porota ve složení Dr.Fišer, Ing. Kotala a Ing. Haberzettl. O postupujících do republikového kola rozhoduje až ústřední porota na základně bodů ze všech škol v republice. Všichni se shodli, že už se těší na příští ročník, až opět změří své síly. Celkové výsledky naleznete v níže uvedené výsledkové listině.

Výsledková listina
Mgr. Kamil Balín

Dne 23.04.2017, Aleš Kučera


Obhajoby ročníkových prací třídy 4IT STŘ

Ve dnech 20.4 a 21.4 2017 proběhly obhajoby ročníkových prací čtvrtého ročníku informačních technologií.

Žáci předvedli zajímavé práce a během dvacetiminutové prezentace se snažili před komisí ukázat a demonstrovat to nejlepší, co během roku naprogramovali a vytvořili. Mezi nejpoutavější práce patřilo bezpochyby chytré zrcadlo, zkonstruovaná a hardwarově plně funkční pěstírna chilli papriček a v neposlední řadě připravovaný nový školní web s implementací nejmodernějších technologií. 

Dne 21.04.2017, Aleš Kučera


Další významné úspěchy v soutěžích RES

Dne 28. 03. 2017 se v Praze konalo regionální kolo Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže (EXPO SCIENCE AMAVET) pod záštitou předsedy ČSAV prof. Drahoše. Naši školu reprezentoval Radim Tauber (třída A4), který s prací "Kultivační komora" obsadil 1. místo a postoupil do národního kola.

Zároveň tato práce uspěla 30. 03. 2017 v okresním kole SOČ konaném v DDM Ústí nad Labem. V oboru 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadila rovněž 1. místo.

 

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti blahopřeje k těmto významným úspěchům.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 03.04.2017, Pavel Novák


Okresní kolo soutěže v programování STŘ

V pátek 24. března proběhlo na středisku Stříbrníky okresní kolo Soutěže v programování.

Soutěž uspořádala naše škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii Aplikační software – tvorba webu zvítězil náš žák Jan Korndörfer, 2. místo Michal Moc (Gymnázium Jateční), 3. Místo Jindřich Koš (SPŠ Ústí nad Labem).

První místo v kategorii Programovací jazyky mládež vybojoval suverénním výkonem David Šerák, 2. místo Tomáš Černohorský, 3. místo Tomáš Kubín (všichni SPŠ Ústí nad Labem). Žáci na prvním a druhém místě postupují na krajské kolo, které opět pořádá naše škola a to 20. dubna. V krajském kole navíc přibude kategorie mikrořadičů, která začíná získávat na velké popularitě. Držíme palce našim žákům a těšíme se na předvedené výkony.

Mgr. Kamil Balín

Dne 28.03.2017, Aleš Kučera


Networking Academy Games STŘ

V pátek 24. března a v sobotu 25. března se naši žáci zúčastnili soutěže Networking Academy Games (NAG) pořádané v tomto roce v Hradci Králové v prostorách SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o..

V pátek proběhla soutež kategorie NAG-HS3.

Naše škola byla zastoupena žáky: Janem Kučabou,  Jakubem Šírkem a Jiřím Štěpánem. Tým skončil na 16. místě z 20ti přihlášených týmů.

V sobotu proběhla soutěž NAG-IoE. 

Naše škola by zastoupena žáky: Bohuslavem Miláčkem, Lubošem Marečkem a Tomášem Kubínem.

Týmy soutěžily ve 3 kolech, kde kolo poslední bylo právě v Hradci Králové.

V celkovém hodnocení  skončil náš tým na 2. místě, když kolo v Hradci Králové vyhrál.