Projekt Upskilling – můžeme vzdělávat i dospělé

Škola je především zaměřena na poskytování středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. To však není vše. Jsme i autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace do oblasti elektrovzdělávání. 

Z tohoto důvodu jsme byli požádáni, abychom spolupracovali v rámci projektu UPSkilling.

Od podzimu roku 2021 se v rámci projektu UpSkilling (realizován NPI) konala ve všech krajích setkání autorizovaných osob (podle zákona č. 179/2006 Sb.). Byl vytvořen prostor pro vzájemnou diskusi a výměnu zkušeností. Pravidelně jsme se setkávali s naší koordinátorkou Veronikou Bártkovou a řešili realizaci projektu.
Cílem je, aby u každé profesní kvalifikace bylo možné případné zájemce vzdělat a poté provést přezkoušení a udělení osvědčení o profesní kvalifikaci (viz stránky NSK).
Zajištění možnosti získat v každé profesní kvalifikaci osvědčení, zajistit kompletní síť autorizovaných osob je jedním z hlavních úkolů projektu UpSkilling.

Projekt by měl podpořit a doplnit systémové prvky, které umožňují prohlubování možností vzdělávání dospělých v  rámci dalšího vzdělávání v ČR.

Krajská konference 2023 Projekt Upskilling byl financován z operačního programu Zaměstnanost.
Krajskou konferenci, která se uskutečnila 8.června 2023 v prostorách budovy Národního pedagogického ústavu v Ústí nad Labem vedla Veronika Bartková, naše krajská koordinátorka projektu. 
Díky jeho realizaci vznikla mnohá doporučení pro optimalizaci sítě autorizovaných osob v rámci Národní soustavy kvalifikací pro každý kraj.

Zároveň nás projekt obohatil o další zkušenosti v realizaci profesních kvalifikací a možnostech vzdělávání dospělých.
Doufáme, že projekt nebo jeho jiná alternativa bude pokračovat i v dalších letech.
Rádi jsme přispěli a spolupracovali na tomto projektu, který rozšiřuje možnosti vzdělávání dospělých.

Přejít nahoru
Přejít na začátek