Elektrikář – silnoproud

Elektrikář – silnoproud

26-51-H/02 – tříletý obor
Učební plán oboru

Stručný popis oboru

V rámci zkvalitňování odborné výuky a přípravy žáků na začleňování do pracovního procesu, naše škola zajišťuje pro žáky vyšších ročníků odbornou praxi u firem v regionu Ústí nad Labem a sousedících okresů. Tento obor má specifikaci na silnoproudá zařízení – provozní elektrikář. Široké uplatnění oboru.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent ovládá základy elektrotechniky, orientuje se v technické dokumentaci, zná vlastnosti el. rozvodů, umí zapojovat různé spotřebiče. Ovládá používání různých měřících přístrojů, má znalosti v oboru práce s počítači. Po vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu může na škole vykonat zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb. pro výkon elektrotechnických profesí, popř. může pokračovat v nástavbovém studiu, zakončeném maturitou.

Zdravotní požadavky

Vadí poruchy nosného a pohybového systému, postižení dolních i horních končetin, poruchy sluchu, dýchacích cest, alergie a poruchy barvocitu.

Na přihlášce ke studiu tohoto oboru je nutné potvrzení lékaře.

Vyučovací předměty

  • všeobecné: Český jazyk a literatura, cizí jazyk (Aj nebo Nj), Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova
  • odborné: Práce s počítačem, Strojnictví, Základy elektrotechniky, Elektrické stroje a přístroje, Elektrická měření, Elektronika, Technologie, Ekonomika, Odborný výcvik
  • silnoproud: Stroje a zařízení, Rozvodné zařízení
Přejít nahoru
Přejít na začátek