Vzdělávání dospělých

Naše škola nabízí několik možností doplnění elektrotechnického vzdělání v rámci vzdělávání dospělých. Je zde možnost jak pro uchazeče s již ukončeným maturitním vzděláním, tak je zde možnost i pro uchazeče bez maturitního vzdělání. Konkrétní informace získáte na tel. čísle 478 572 255, Ing.Bc. Martin Tůma, e-mail: martintuma@spsul.cz

Učební obor – dálková forma vzdělávání, zkrácené studium

 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD 26-51-H/01

Jedná se o zkrácenou formu dálkového studia. Studium je určeno pro uchazeče, kteří mají vzdělání řádně ukončené maturitní zkouškou. Studium je zkrácené na jeden rok a je zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou – výuční list. Po ukončení je možné získat doklad o elektrotechnické způsobilosti dle příslušné legislativy.
 

Profesní kvalifikace – úplná profesní kvalifikace

 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD 26-99-H/09

Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.
Zájemce, který chce získat nabízenou profesní kvalifikaci, musí prokázat příslušné znalosti a dovednosti v dané oblasti. Tyto oblasti jsou určeny kvalifikačními standardy k jednotlivým profesním kvalifikacím. Informace jsou zveřejněny na stránkách Národního pedagogického institutu České republiky https://www.narodnikvalifikace.cz/
Informace k získání této úplné profesní kvalifikace jsou zde https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-290-Elektrikar_silnoproud
 
Přejít nahoru
Přejít na začátek