Vzdělávání dospělých

Naše škola nabízí několik možností doplnění elektrotechnického vzdělání v rámci vzdělávání dospělých. Je zde možnost jak pro uchazeče s již ukončeným maturitním vzděláním, tak je zde možnost i pro uchazeče bez maturitního vzdělání. Konkrétní informace získáte na tel. čísle 478 572 255, Ing.Bc. Martin Tůma, e-mail: martintuma@spsul.cz

Učební obor – dálková forma vzdělávání, zkrácené studium

 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD 26-51-H/02

Jedná se o zkrácenou formu dálkového studia. Studium je určeno pro uchazeče, kteří mají vzdělání řádně ukončené maturitní zkouškou. Studium je zkrácené na jeden rok a je zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou – výuční list. Po ukončení má absolvent možnost získat v souladu se zákonem 250/2021 Sb. kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik) podle §6 nařízení vlády 194/2022 Sb. a tím dosáhnout velmi dobrého praktického uplatnění v oboru.

Pro více informací kontaktujte: Ing.Bc. Martin Tůma, e-mail: dalkovestudium@spsul.cz, tel.: 478 572 255

formulář ke stažení je zde (v MS Word), nebo zde (v PDF) – tento formulář nenahrazuje přihlášku ke studiu. Vždy je potom nutné odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu dle platných právních předpisů! Informace k přijímacímu řízení v sekci pro uchazeče/přijímací řízení

Profesní kvalifikace

Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.
Zájemce, který chce získat nabízenou profesní kvalifikaci, musí prokázat příslušné znalosti a dovednosti v dané oblasti. Tyto oblasti jsou určeny kvalifikačními standardy k jednotlivým profesním kvalifikacím. Informace jsou zveřejněny na stránkách Národního pedagogického institutu České republiky https://www.narodnikvalifikace.cz/

Nabízíme 

  • 26-017-H Montér/montérka elektrických instalací (MEI)                
  • 26-018-H Montér/montérka elektrických sítí (MES)   
  • 26-019-H Montér/montérka elektrických rozvaděčů (MER)             
  • 26-020-H Montér/montérka slaboproudých zařízení (MSZ)
  • 26-021-H  Montér/montérka hromosvodů (MHR)

Termíny zkoušek pro profesní kvalifikace

13.10.2023 v 7:00 – zkouška z profesní kvalifikace Montér/montérka elektrických instalací kód: 26-017-H

27.10.2023 v 7:00 – zkouška z profesní kvalifikace Montér/montérka elektrických instalací kód: 26-017-H

29.12.2023 v 7:00 – zkouška z profesní kvalifikace Montér/montérka elektrických sítí kód: 26-018-H

Ke zkoušce je nutno podat přihlášku nejpozději 21 dní před konáním zkoušky (Zákon 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

přihláška ke zkoušce je zde

žádost o posouzení zdravotní způsobilosti je zde

Kurzy pro profesní kvalifikace

Pro jednotlivé profesní kvalifikace nabízíme také kurzy, kde se frekventanti připraví na jednotlivé zkoušky dle kvalifikačních a hodnotících standardů stanovených pro konkrétní profesní kvalifikace. Po absolvování každého kurzu následuje zkouška dle hodnotícího standardu.

Po získání celé skupiny osvědčení z těchto profesních kvalifikací se může absolvent přihlásit k jednotné závěrečné zkoušce učebního oboru 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud, kde získá výuční list v tomto oboru. Ihned po absolvování jednotné závěrečné zkoušky má absolvent možnost získat v souladu se zákonem 250/2021 Sb. kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik) podle §6 nařízení vlády 194/2022 Sb. a tím dosáhnout velmi dobrého praktického uplatnění v oboru.

Ceny za jednotlivé kurzy a zkoušky na dotázání u: Ing. Bc. Martin Tůma, e-mail: martintuma@spsul.cz tel.: 478 572 225

Termíny kurzů:

MEI od 8.9.2023

MES od 3.11.2023

MER od 5.1.2024

MSZ od 8.3.2024

MHR od 3.5.2024

Dále nabízíme přípravný kurz pro jednotnou závěrečnou zkoušku. Termín kurzu bude upřesněn. Termín jednotné závěrečné zkoušky nejdříve v září 2024 dle rozpisu a termínů pro dálkovou formu vzdělávání oboru Elektrikář – silnoproud.

přihláška na přípravné kurzy je zde

žádost o posouzení zdravotní způsobilosti je zde

Přejít nahoru
Přejít na začátek