Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informace budou postupně vkládány po schválení legislativních dokumentů. Informace z MŠMT naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

Zde jsou ke stažení všechny potřebné formuláře: https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html


Zahájení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/2025, najdete je v následujících souborech: maturitní obory, učební obory, dálkové studium.

Žádáme vás, abyste pokud možno upřednostnili elektronickou formu podání přihlášek (pomocí identity občana – např. bankovní identity). Takové podání vám zaručí řádné doručení přihlášek a škole uleví v administrativním zpracování narůstajícího počtu přihlášek.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla a e-maily! V případě fyzického podání pište čitelně! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ, přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je i datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (denní i dálkové studium)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

 • motivační pohovor: čtvrtek 4. 4. 2024 od 8:00
 • 1. termín státní přijímací zkoušky: pátek 12. 4. 2024
 • 2. termín státní příjímací zkoušky: pondělí 15. 4. 2024
 • Přijímací pohovor z ČJ pro cizince, kteří nekonají PZ z ČJ: středa 17. 4. 2024 ve 13:30 v přednáškovém sále střediska Stříbrníky

Termíny přijímacího řízení – informace (týká se dálkového studia):

 • podávání přihlášek je stejné jako pro denní formu vzdělávání
 • řádný termín pro školní přijímací zkoušku: středa 17. 4. 2024 (od 12:00, 13:30 a 15:00, vždy dle pozvánky v učebně C3)
 • Pozvánka v DIPSY případně poštou. 1 skupina od 12:00 (ADÁ-HUB), 2. skupina od 13:30 (CHM-PER), 3. skupina od 15:00 (PEŠ-VÍT)
 • náhradní termín pro školní přijímací zkoušku: středa 24. 4. 2024 od 13:00 v učebně C3
 • tematické okruhy pro ŠPZ zde (aktualizováno 9.4.2024)
 • povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka (nepoužívat mobilní telefon!)
 • je nutné si připravit: kopii maturitního vysvědčení a potvrzení od lékaře – formulář je zde

Výsledky pro všechny obory budou vyhlášeny 15. května 2024.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

 • středisko Resslova: Ing. Mgr. Hana Hejduková, MBA
 • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
 • středisko Stříbrníky – dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma
Přejít nahoru
Přejít na začátek