Přijímací řízení

Výsledky 2. kola

21. 6. 2024 zveřejníme výsledky 2. kola přijímacího řízení.


Výsledky 1. kola

Ve středu 15. 5. 2024 zveřejníme výsledky 1. kola přijímacího řízení.


Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informace budou postupně vkládány po schválení legislativních dokumentů. Informace z MŠMT naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

Zde jsou ke stažení všechny potřebné formuláře: https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html


Zahájení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2024/2025, najdete je v následujících souborech: maturitní obory, učební obory, dálkové studium.

Žádáme vás, abyste pokud možno upřednostnili elektronickou formu podání přihlášek (pomocí identity občana – např. bankovní identity). Takové podání vám zaručí řádné doručení přihlášek a škole uleví v administrativním zpracování narůstajícího počtu přihlášek.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla a e-maily! V případě fyzického podání pište čitelně! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ, přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je i datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (denní i dálkové studium)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

 • motivační pohovor: čtvrtek 4. 4. 2024 od 8:00
 • 1. termín státní přijímací zkoušky: pátek 12. 4. 2024
 • 2. termín státní příjímací zkoušky: pondělí 15. 4. 2024
 • Přijímací pohovor z ČJ pro cizince, kteří nekonají PZ z ČJ: středa 17. 4. 2024 ve 13:30 v přednáškovém sále střediska Stříbrníky

Termíny přijímacího řízení – informace (týká se dálkového studia):

 • podávání přihlášek je stejné jako pro denní formu vzdělávání
 • s přihláškou je nutné odevzdat kopii maturitního vysvědčení a potvrzení od lékaře – formulář je zde
 • řádný termín pro školní přijímací zkoušku: středa 17. 4. 2024 (od 12:00, 13:30 a 15:00, vždy dle pozvánky v učebně C3)
 • Pozvánka v DIPSY případně poštou. 1 skupina od 12:00 (ADÁ-HUB), 2. skupina od 13:30 (CHM-PER), 3. skupina od 15:00 (PEŠ-VÍT)
 • náhradní termín pro školní přijímací zkoušku: středa 24. 4. 2024 od 13:00 v učebně C3
 • tematické okruhy pro ŠPZ zde (aktualizováno 9.4.2024)
 • povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka (nepoužívat mobilní telefon!), doklad totožnosti!

Výsledky pro všechny obory budou vyhlášeny 15. května 2024.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

 • středisko Resslova: Ing. Mgr. Hana Hejduková, MBA
 • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
 • středisko Stříbrníky – dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma
Přejít nahoru
Přejít na začátek