Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

zahájení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 – učební obory, maturitní obory


Výsledky 1. kola – maturitní obory

Výsledky maturitních oborů naleznete pod tímto odkazem pod svým registračním číslem.


Výsledky 1. kola – učební obory

Výsledky naleznete pod následujícími odkazy pod svým registračním číslem: denní studium, dálkové studium.


Zahájení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 – denní a dálkové studium.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní a dálková forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla a e-maily! Pište čitelně! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ, přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je i datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (denní i dálkové studium)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

 • motivační pohovor: úterý 5. 4. 2023
 • 1. termín přijímací zkoušky (škola na 1. místě): čtvrtek 13. 4. 2023
 • 2. termín příjímací zkoušky (škola na 2. místě): pátek 14. 4. 2023

Termíny přijímacího řízení (týká se dálkového studia):

 • řádný termín pro školní přijímací zkoušku: středa 12. 4. 2023 (od 12:00, 13:30 a 15:00, vždy dle pozvánky)
 • náhradní termín pro školní přijímací zkoušku: úterý 18.4.2023 od 13:00 v učebně C3
 • povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka
 • tematické okruhy pro ŠPZ zde

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna. Výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

 • středisko Resslova: Ing. Hana Hejduková, MBA
 • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
 • středisko Stříbrníky – dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma
Přejít nahoru
Přejít na začátek