Adaptační kurz

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky 1. ročníku. Cílem je usnadnit žákům přechod ze základní školy na naši školu, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům, vzbudit zájem o studium a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu Naučme se toleranci se uskuteční v rekreačním zařízení „Rekreační středisko ELITE“ ve Starých Splavech ve spolupráci s pracovníky Speciální pořádkové jednotky a Školního policejního střediska. Třídenní soustředění bude probíhat formou interaktivních seminářů a her za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, proti-drogového koordinátora, učitelů tělesné výchovy a instruktorů. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím sportovních her a různých dalších aktivit. Semináře jim pomohou v orientaci ve vybraném studijním oboru a zaměří se na závažné společenské problémy související s drogami, kouřením a alkoholem.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Rekreační středisko ELITE, Pod Borným 261, 471 63 Staré Splavy

Termín: 4. – 6. 9. 2023 středisko Stříbrníky, 6. – 8. 9. 2023 středisko Resslova

Cena: 1700 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné, školní tričko). Žáci ze sociálně slabé rodiny mohou požádat o uhrazení části finančních nákladů o. p. s. Technik budoucnosti (RES) či Unii rodičů z.s. (STŘ) formou písemné žádosti. Bude-li žádosti vyhověno, bude žákovi vyplacena příslušná částka v průběhu 1. pololetí školního roku 2023/2024.

Forma úhrady:

  • Středisko Resslova: bezhotovostní platbou na účet: 20001-882463399/0800, VS: trojčíslí (D1 – 120, E1A – 131, E1B – 132, E1C – 133, S1A – 141, S1B – 142), do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka, v nejnutnějších případech provést platbu v hotovosti v pátek 1. 9. 2023 na studijním oddělení (pí. Adámková).
  • Středisko Stříbrníky: platbu je moţné provést 1. září v hotovosti, ale také i bezhotovostním převodem na účet Unie rodičů č. 161178512/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné napsat: třída_příjmení_jméno (například: 1ITA_Novák_Petr).

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči v den odjezdu. Škola bude postupovat dle platných epidemických opatření.

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, hygienické a psací potřeby, šátek na zavázání očí. Doporučujeme malou baterku.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Na aktivity adaptačního kurzu přispívají:

o.p.s. Technik budoucnosti – pro středisko Resslova

Unie rodičů z.s. – pro středisko Stříbrníky

Přejít nahoru
Přejít na začátek