Eu školám – středisko Resslova

Projekt EU peníze středním školám – Resslova „UPGRADE IT pro výuku AUT, ESR, CAM, MEC“

Autoři DUM:

  • RNDr. Petruše Danielová, petrusedanielova@spsul.cz
  • Mgr. Pavel Kňaze, pavelknaze@spsul.cz
  • Ing. Pavel Kobrle, pavelkobrle@spsul.cz
  • Mgr. Pavel Šíma, pavelsima@spsul.cz
  • Ing. Pavel Votrubec, pavelvotrubec@spsul.cz

Konkrétní DUM si můžete vyžádat na kontaktním e-mailu autora.

DUM – RNDr. Petruše Danielová, petrusedanielova@spsul.cz

Tématické oblasti 01, 02 a 03 jsou určeny pro výuku předmětu Informatika ve druhém ročníku oboru Elektrotechnika, zaměření automatizace a počítačové aplikace . Dále na výuku v obou oborech Elektrotechniky. V oboru Elektrotechnika 26-41-M/01 se zaměřením automatizace a počítačové aplikace ve druhém ročníku a v oboru Elektrotechnika 26-41-M/01 se zaměřením informatika a aplikovaná elektrotechnika ve třetím ročníku. Stejná témata jsou probírána i v oboru Dopravní prostředky 23-45-M/01, zaměření silniční doprava a logistika , ve třetím ročníku a v oboru Strojírenství 23-41-M/01, zaměření programování CNC strojů a počítačová grafika opět ve třetím ročníku.

Seznam DUM – tematická oblast 01

Seznam DUM – tematická oblast 02

Seznam DUM – tematická oblast 03

DUM – Mgr. Pavel Kňaze, pavelknaze@spsul.cz

Seznam DUM z předmětů Chemie a Fyzika

DUM – Ing. Pavel Kobrle, pavelkobrle@spsul.cz

Seznam DUM – tematické oblasti 03, 06, 07

Seznam DUM – tematická oblast 09

DUM – Mgr. Pavel Šíma, pavelsima@spsul.cz

Seznam DUM

DUM – Ing. Pavel Votrubec, pavelvotrubec@spsul.cz

Seznam DUM

Přejít nahoru
Přejít na začátek