Školská rada

Od října 2022 působí školská rada v následujícím složení:

Za pedagogické pracovníky:

Bc. Miloš Novák

Mgr. Bc. Pavel Novák

Bc. Jakub Pokorný

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých:

paní Monika Šatná

pan Bedřich Krucký

Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA

Za zřizovatele školy, Ústecký kraj, byli do školské rady jmenováni (od sprna 2021):

Ing. Vít Klein, Ph.D. (předseda školské rady)

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

Mgr. Martina Černá


Zápisy ze zasedání školské rady:

Přejít nahoru
Přejít na začátek