OPJAK – Rozvoj a inovace 2022 – 2025

Od září 2022 spustila škola projekt financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci šablon 02_22_003 s názvem „Rozvoj a inovace 2022 – 2025“. Projekt navazuje na projekty realizované v předchozím dotačním období a jeho cílem je:

– zavádění inovativních metod práce s žáky během výuky i mimo ni – odpolední kluby zaměřené na rozvoj logického myšlení a týmovou spolupráci, zážitková pedagogika v podobě exkurzí a odborných přednášek včetně propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivizující metody využívané ve výuce, projektová výuka, prázdninové školy, aj.;

– rozvoj kariérového poradenství a rozšiřování spolupráce školy se zaměstnavateli;

– rozvoj kompetencí a zvyšování kvality každodenní práce pedagogických pracovníků při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím plánovaného vzdělávání – rozvoj dovedností a znalostí pedagogických pracovníků bude v rámci projektu významně zaměřen na oblast práce s moderními systémy a technologiemi, kdy se budou pedagogové školit přímo v provozech zaměstnavatelů a následně získané znalosti přenesou do výuky.

Projekt bude realizováno v období září 2022 – srpen 2025.

Reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002382

Přejít nahoru
Přejít na začátek