Technik budoucnosti o. p. s.

Vedena snahou pokračovat v podpoře rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem, Resslova 5, došla nadační rada Technika budoucnosti k rozhodnutí změnit nadaci v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. na obecně prospěšnou společnost s názvem Technik budoucnosti o.p.s.

Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku o. p. s. dne 29. 1. 1999. Zakladatelem je Střední průmyslová škola, Resslova 5 – statutární zástupce: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš. Sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Resslova 5.

Druhy poskytovaných služeb

1. Podpora dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu na SPŠ, Resslova 5, Ústí nad Labem, středisko Resslova.
2. Podpora soutěží žáků školy.
3. Podpora studia sociálně slabších žáků.

Orgány společnosti

a) Ředitel společnosti

Mgr. Bc. Pavel Novák

b) Správní rada

Ing. Mgr. Hana Hejduková, MBA – předsedkyně správní rady
Mgr. Věra Horáková – místopředsedkyně správní rady
Mgr. Zuzana Holinková – člen
Mgr. Václav Šonka – člen
Ing. Olga Koubová – člen
Ing. Eva Svobodová – člen

c) Dozorčí rada:

Mgr. Martin Lev – předseda dozorčí rady
Ing. Bc. Martina Havlová – člen
Mgr. Josef Kormaník – člen

Přejít nahoru
Přejít na začátek