Obory

Maturitní obory:

denní forma vzdělávání

Středisko Resslova:

Středisko Stříbrníky:

Učební obory:

Středisko Stříbrníky

denní forma vzdělávání

dálková forma vzdělávání

Jedná se o zkrácenou formu dálkového studia. Studium je určeno pro uchazeče, kteří mají vzdělání řádně ukončené maturitní zkouškou. Studium je zkrácené na jeden rok a je zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou – výuční list. Po ukončení má absolvent možnost získat v souladu se zákonem 250/2021 Sb. kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik) podle §6 nařízení vlády 194/2022 Sb. a tím dosáhnout velmi dobrého praktického uplatnění v oboru.

více informací a možností dalšího vzdělávání najdete na https://spsul.cz/vzdelavani-dospelych/

Ke všem oborům vydáváme dokument doplňující  osvědčení o středním odborném vzdělání (k vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu a k  vysvědčení o maturitní zkoušce). Europass vydáváme v anglickém, německém a českém jazyce. 

Europass popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění a uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací EQF, která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Odkaz na web Europass zde.

Odkaz na Europass k našim oborům zde.

Přejít nahoru
Přejít na začátek