Obory

Maturitní obory:

denní forma vzdělávání

Středisko Resslova:

Středisko Stříbrníky:

Učební obory:

Středisko Stříbrníky

denní forma vzdělávání

dálková forma vzdělávání

Jedná se o zkrácenou formu dálkového studia. Studium je určeno pro uchazeče, kteří mají vzdělání řádně ukončené maturitní zkouškou. Studium je zkrácené na jeden rok a je zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou – výuční list. Po ukončení je možné získat § 5 (vyhláška č.50/1978 Sb.).

Pro více informací kontaktujte: Ing.Bc. Martin Tůma, e-mail: dalkovestudium@spsul.cz, tel: 478 572 255, formulář ke stažení je zde (v MS Word), nebo zde (v PDF) – tento formulář nenahrazuje přihlášku ke studiu. Vždy je potom nutné do 1. března odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu!

Ke všem oborům vydáváme dokument doplňující  osvědčení o středním odborném vzdělání (k vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu a k  vysvědčení o maturitní zkoušce). Europass vydáváme v anglickém, německém a českém jazyce. 

Europass popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění a uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací EQF, která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Odkaz na web Europass zde.

Odkaz na Europass k našim oborům zde.

Přejít nahoru
Přejít na začátek