Exkurze v Sauer Žandov, a. s.

V březnu proběhla exkurze třídy S3B ve výrobním závodě Sauer Žandov, a. s., dceřiné divizi společnosti Sauer Compressors, která je celosvětovým výrobcem pístových kompresorů, především pro lodní průmysl. Po seznámení s historií společnosti byl žákům vysvětlen a ukázán celý proces výroby kompresorů a také jim byly představeny jednotlivé typy kompresorů pro různá použití. Žáci se shodli, že společně s výrobou byla velmi zajímavá návštěva zkušebny, kde se dozvěděli řadu detailů ohledně kontroly a vývoje jednotlivých částí kompresorů, a v neposlední řadě také diskuse ohledně návrhových výpočtů nových kompresorů, se kterými žáci pracují v předmětech Stavba a provoz strojů a Konstrukční cvičení. Celkově tak byla exkurze velmi podnětná a inspirativní pro další studijní a profesní směřování našich žáků.
Ing. Jan Toman
učitel odborných předmětů

Přejít nahoru
Přejít na začátek