Doučování žáků škol

Školní rok 2022/2023

Doučování z Národního plánu obnovy bude pokračuje  i ve školním roce 2022/2023

Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU
Finanční prostředky budou veřejným školám opět poskytnuty prostřednictvím předem určeného adhocnormativu prostřednictvím krajů a znovu rozděleny na dvě období:
Září – prosinec 2022
Leden – srpen 2023


Účel i podmínky využití prostředků budou obdobné jako v předchozím období, tj. individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Přejít nahoru
Přejít na začátek