Obědy středisko Stříbrníky

Pokyny k úhradě obědů:

Číslo účtu: 38235411/0100
Variabilní symbol: číslo strávníka (žák zjistí u paní Říhové)
Poznámka: jméno a přijmení žáka + třída

Je třeba, aby částka byla dělitelná cenou oběda, tj. 39,- Kč!
Např. 22 obědů x 39 = 858,- Kč

Nebo hotově u paní Říhové

Přejít nahoru
Přejít na začátek