Projekt IPO

Projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Přihláška do kroužků ve školním roce 2014/2015

Naše škola nabízí žákům zapojených ZŠ celou řadu zájmových kroužků. Jejich seznam najdete v přihlášce. Věříme, že si vyberete.

Výlet do plzeňské Techmanie

Exkurze se účastnili žáci základních škol, které jsou přihlášeny na kroužky v rámci projektu IPO44. Žáci byli rozděleni do menších skupinek a ujmul se jich jeden vyučující, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Na výstavě jsme měli vstupenky na expozici s demonstrací různých fyzikálních pokusů a do 3D planetária. Na expozici se žáci seznámili se záludnostmi běžného života i fyzikálními pokusy často skrytých dějů, které vstupují do našich životů, aniž bychom o nich tušili. Jednalo se o pokusy s elektřinou a magnetismem, optické demonstrace vlastností světla, mechanika, ukázka prvků z jaderné elektrárny, síla větru i sluneční energie, lokomotivy, parní stroje, vesmírný program. Drtivá většina zmíněných témat byla provedena ve formě praktických ukázek, které si mohli žáci sami vyzkoušet. Tím se jím vryl do paměti jak princip fungování tak spojení s běžným životem. V planetáriu byl model sluneční soustavy s porovnáním velikostí planet sluneční soustavy a slunce. Promítání na globus země a perfektní výklad o pohybu družic a jiných dějů spojených s jedinou známou obydlenou planetou naší sluneční soustavy. Modely vývoje raket od prvních čínských raket bez posádky po moderní rakety, které se dnes využívají pro cesty do vesmíru. Za zmínku stojí i model lunárního vozítka, které mohli žáci ovládat pomocí páčky s časovým zpožděním, které simulovalo vzdálenost na Mars. V nejnižším patře byly opět situovány růžné demonstrační zařízení, ty byly zaměřeny na vesmír. Mezi oblíbené patřilo porovnání tíhy na různých planetách sluneční soustavy.

Z mého pohledu se naše výprava vracela s pocitem dobře stráveného dne a s naplněním cíle motivovat mladé pro vzdělání a poznání Světa, ve kterém všichni žijeme.

Z exkurze do areálu Techmanie v Plzni vám přinášíme fotoreportáž.

Exkurze ve firmě Pierburg

Třída A3 absolvovala exkurzi do závodu Pierburg v Trmicích, což je výrobní závod skupiny KSPG. Společnost Pierburg s.r.o. byla založena v Ústí nad Labem v roce 2004 a postavena na “zelené louce”. Je členem skupiny Kolbenschmidt Pierburg group (KSPG). KSPG je jedna ze dvou divizí uvnitř skupiny Rheinmetall, která patří k vedoucím automobilovým dodavatelům motorových součástek a systémů. Pierburg s.r.o. zaměstnává přibližně 300 pracovníků, má tržby okolo 201 milionů Euro (v roce 2013) a stal se spolehlivým dodavatelem pro evropský a mezinárodní automobilový průmysl.

Žáci se na úvodní přednášce dozvěděli co všechno KSPG vyrábí, kde všude stojí jejich závody. Pak následovala podrobná přenáška o výrobě v Ústí nad Labem a co vše uvidí v provozu. Závod Pierburg vyrábí sekundární pumpy, pneumatické výfukové klapky, recirkulační systémy výfukových plynů a elektromagnetické přepínací ventily pro motory světových značek jako je Peugeot, Citroen, Ford, Volvo, Mazda, Audi atd… Při vlastní prohlídce žáky nejvíce pobavil a zaujal skladovací systém typu “chaos” tedy česky “tam, kde je místo”. Vlastní výrobní linky zaujaly žáky svou orientací jednotlivých pracovišť do tvaru “U” z důvodu optimalizace transportu součástek při výrobě. Díky tomu, že výrobní závod byl postaven a vybaven od základů, je většina pracovišť nová a jsou v nich využity nejnovější výrobní technologie a prvky automatizační techniky.

Přednáška firmy Pierburg

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 ve 12:30 ve Středisku Stříbrníky (C3) zúčastnili se studenti 4. ročníků oboru Mechanik elektrotechnik (4ME, 4MS) a oboru Elektrotechnika (4AP), celkem cca 40 žáků.

V úvodu proběhlo krátké seznámení s historií podniku, poté byli studenti seznámeni s výrobním programem podniku a s produktovým portfoliem, přímo pak s produkty (výrobky), které zde firma vyrábí.

V poslední části přednášky byli studenti seznámeni s pracovními pozicemi, které firma našim absolventům nabízí. Zároveň zde proběhla také informace o výstavbě nového výrobního provozu a o základních cílech a vizích podniku v České republice. Na konec přednášky byl prostor pro dotazy a diskuzi. Žáci pokládali dotazy, které se týkali především nabízených pracovních pozic např: na náplň práce, možnosti kariérního postupu, finanční ohodnocení a případné bonusy, které firma svým zaměstnancům nabízí.

Připravované kroužky pro žáky základních škol

V rámci projektu “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje” (IPo) naše škola připravuje pro žáky zapojených základních škol zajímavé mimoškolní kroužky. Jejich popis najdete v přiložené prezentaci .

Úvodem o projektu

1.9.2013 škola vstoupila do projektu “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje”.

V září 2013 se škola stala partnerem projektu “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, jehož předmětem je spolupráce středních a základních škol na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Škola je jedním z dvanácti partnerů projektu, díky kterému vybaví 10 nových učeben / dílen / laboratoří moderním zařízením a vybavením, které bude sloužit nejen pro výuku žáků střední školy a základních škol v rámci vzájemné spolupráce, ale bude sloužit i pro volnočasové aktivity žáků. Zde uvádíme odkaz na hlavní informace o projektu přímo na stránkách krajského úřadu .

Přejít nahoru
Přejít na začátek