Kariéra a vzdělávání II

Od září 2019 spustila škola projekt financovaný z EU v rámci šablon 02_18_065 s názvem „Kariéra a vzdělávání II“. Projekt navazuje na první kolo projektů v šablonách I. pro SŠ a jeho cílem je:

– zavádění ICT do výuky netechnických a praktických předmětů;

– rozvoj kariérového poradenství a rozšiřování spolupráce školy se zaměstnavateli;

– podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou realizace kroužků doučování a klubů rozvíjejících logické myšlení a týmovou spolupráci;

– rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblastech přípravy a vedení projektové výuky;

– zvyšování kvality každodenní práce pedagogických pracovníků při vzdělávání a výchově žáků prostřednictvím plánovaného vzdělávání a stáží u zaměstnavatelů.

Projekt bude realizováno v období září 2019 – srpen 2021.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/001614

Přejít nahoru
Přejít na začátek