Dálkové studium

Obor Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02

Ve školním roce 2022/2023 jsou v dálkovém studiu tohoto oboru otevřeny 2 třídy.

Rozvrh hodin pro třídu 1DSA a 1DSB je zde.
Výňatek ze školního řádu pro DS je zde.
Výňatek z ŠVP pro DS je zde.

Termíny pro závěrečné zkoušky a témata najdete zde


Informační schůzka pro žáky dálkového studia oboru Elektrikář-silnoproud pro školní rok 2023/2024 se koná ve středu 30.8.2023 v budově školy střediska Stříbrníky (Výstupní 2) od 15:00 v 1. patře v přednáškovém sále.

Žáci zde obdrží informace o rozvrhu hodin a o rozdělení do skupin pro Odborný výcvik.

Přejít nahoru
Přejít na začátek