Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01 – tříletý obor
Učební plán

Stručný popis oboru

V rámci zkvalitňování odborné výuky a přípravy žáků na začleňování do pracovního procesu, naše škola zajišťuje pro žáky vyšších ročníků odbornou praxi u firem v regionu Ústí nad Labem a sousedících okresů.

Do oboru může žák nastoupit po ukončení základní školy nebo po absolvování 1. ročníku studijního oboru mechanik elektrotechnik přímo do druhého ročníku, nechce-li dále pokračovat ve studijním směru.

Východiskem je obor se širokým základem a s možnou specializací ve třetím ročníku. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblasti automatizace, měření a regulační techniky.

Stručný popis a uplatnění absolventa

Cílem tříletého oboru je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízení daného oboru.

Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti a dovednosti.

Příprava ve tříletém oboru mechanik elektronických zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní činnosti spojené s montáží, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkretních elektronických zařízení.

Zdravotní požadavky

Ke studiu daného oboru mohou být přijati chlapci i dívky s velmi dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní, s citem pro manuální práci. Pro přijetí do oboru vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému. Dále vadí alergická onemocnění kůže, nemoci srdce a cév, vleklé zánětlivé stavy. Poruchy sluchu, požadovaná sluchová ostrost 5 m poro šepot oboustranně, poruchy zraku, nedosahuje-li centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.Č. 1s případnou korekcí skly, s astigmatickou složkou do 1. OD, poruchy barvocitu (nestačí rozeznávání signálních barev).

Uchazeči nesmí trpět psychickými onemocněními s poruchami společenské adaptace. Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.

Vyučovací předměty

  • všeobecné: Čj, cizí jazyk (Aj nebo Nj), Obn, Mat, Fyz, Zák. ekologie, Tv
  • odborné:Technická dokumentace, Materiály a technologie, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika, Výpočetní technika, Automatizace, Ekonomika, Výběrový předmět.
Přejít nahoru
Přejít na začátek