Veřejné zakázky

Na základě platné Směrnice S-09/2018 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi jsou veškeré veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tisíc Kč zveřejněny na profilu zadavatele.

Přejít nahoru
Přejít na začátek