Technici v Evropě 2017

„Ajťáci“ z ústecké průmyslovky se předvedli v Lotyšsku. Projekt podporuje i sociálně slabší žáky

Ústí nad Labem 21. června 2018

Do Rigy odjelo na pracovní stáž 8 žáků oboru informační technologie z ústecké „Resslovky“. Tamní firmy si české studenty velmi pochvalují. Díky zahraničním zkušenostem si účastníci snáze najdou práci.

„Zásadní je reálná pracovní zkušenost z úplně odlišného prostředí. Praxe, které žáci absolvují v Rize, se neobejdou bez toho, aby žáci opravdu uměli prakticky vykonávat činnosti ve svém oboru a aby se domluvili anglicky. Takovou stáž v tuzemsku ve své podstatě nejde zajistit,“ jmenuje hlavní přednosti projektu Erasmus+ ředitel ústecké střední průmyslové školy Jaroslav Mareš. V minulých týdnech chlapci z jeho školy pracovali u lotyšských firem jako DVC Centrs či iFix. „Naším cílem je pomocí stáží zlepšit odbornou kvalifikaci žáků, usnadnit jim hledání zaměstnání a mimo jiné bychom chtěli i těmito praxemi k oboru přilákat další zájemce,“ dodává ředitel. Jeho cílem je také do oboru přilákat více dívek. „Těch je mezi žáky informačních technologií stále málo, takže bereme každou rozvojovou aktivitu jako vítaný motivační nástroj, aby dívky do tohoto oboru nastupovaly,“ říká Mareš.

Stávající praxe v Lotyšsku ústecká průmyslová škola realizuje díky programu Erasmus+. Ten jí umožňuje hradit prakticky všechny náklady spojené se stážemi. „To je významné hlavně z hlediska rovných podmínek pro žáky. Nikdo není ve výběrovém řízení diskriminován kvůli nákladnosti stáží, vše je hrazeno z prostředků Evropské unie. A právě to je významné pro žáky ze sociálně slabších rodin, kteří sami nemohou podobné zahraniční aktivity financovat. Jen pro představu – podobná stáž vyjde na víc než tisíc euro,“ dodává Mareš.

Na podzim vyjede do Lotyšska poslední skupina 8 žáků oborů informačních technologií. „Rádi bychom pokračovali i v dalších letech. Snad na nás v příštím roce vyjde řada,“ uzavírá Jaroslav Mareš, ředitel SPŠ Ústí nad Labem.

„Naši žáci dokázali firmy překvapit,“ říká o stážích v Lotyšsku ředitel ústecké průmyslovky

Ústí nad Labem 26. března 2018

Informační technologie jsou oblíbeným studijním oborem na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem. Aby žáci získali širší zkušenosti, zajistila jim škola praxi v Lotyšsku. A tamní firmy si kluky z „Resslovky“ nemohly vynachválit!

„Stáže Erasmus+ pro žáky chystáme skoro každý rok. Dřív jsme jezdili do Německa Finska, teď máme projekt s cílovou destinací Lotyšsko. A protože je tato země na vysoké úrovni právě v oblasti informačních technologií, tak se pro nás stala ideálním cílem Riga. Žáci pracují na programování a zákaznických systémech u firem jako Introskip Plus či iFix. A víte, co mne nejvíce těší? Že Lotyši upřímně obdivují úroveň našich žáků vybraných na stáže a žasnou, kolik toho kluci už umí. To je totiž výborné hlavně v tom ohledu, že v Rize dostávají za úkol pokročilejší věci a daleko více se toho v praxi naučí,“ říká Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Ústí nad Labem, Resslova5. Žáci mají podle slov ředitele o stáže enormní zájem, možnosti školy jsou ale omezené. „Realizace zahraničních praxí není jednoduchá, škola nejdřív musí sama uspět s předloženým projektem. Žáci proto jedou do zahraničí tak říkajíc za odměnu. Musí projít výběrovým řízením a snažit se uspět. Přijde nám to fér. Posíláme tak do Lotyšska jen ty žáky, kteří mají o obor skutečně zájem a jsou v něm dobří. Benefitem pro ně je i to, že se procvičí v angličtině přímo v pracovním prostředí. Taková zkušenost je při hledání zaměstnání k nezaplacení,“ doplňuje Mareš.

Do zahraničí za odměnu zdarma

Stáže jsou přitom žákům poskytovány zdarma. O financování cesty a pobytu se stará program Erasmus+, který je zřízen Evropskou komisí. „Naši žáci mají trochu výhodu třeba před gymnazisty, protože tyto stáže mohou využít jen odborné školy. Chceme tím taky trochu motivovat žáky na základních školách, aby se zase vrátili zpět k technice. Má totiž skvělou budoucnost, je zajímavá a hlavně umožňuje zažít už během studia na střední škole praxi v zahraničí. Pro rodiče je pak určitě zajímavé, že praxi v hodnotě víc než 1000 Eur nemusí sami hradit,“ jmenuje klady projektu Mareš.

Ústecká střední škola v uplynulých měsících do Lotyšska vyslala už 16 žáků. „A dalších 16 jich ještě pojede,“ uzavírá Mareš s tím, že jeho škola má aktuálně podánu další grantovou žádost a doufá, že bude moci svým žákům nabízet stáže v zahraničí i nadále.

Jan Pavlů
projektový pracovník SPŠ Ústí nad Labem

O programu projektu Technici v Evropě a programu Erasmus+

Projekt Technici v Evropě realizuje SPŠ Ústí nad Labem od srpna 2017 do konce listopadu 2018. V tomto období budou vyslány 4 skupiny po 8 žácích do Lotyšska. Projekt je financován z programu Erasmus+. Jde o vzdělávací program Evropské unie na období let 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Více informací na www.naerasmusplus.cz. Program v České republice řídí Dům zahraniční spolupráce.

Přejít nahoru
Přejít na začátek