Projekt Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

Celý  projekt a jeho předpokládané cíle se podařilo zrealizovat. I přes řadu úskalí se žáci učebního oboru aktivně do projektu zapojili a během celého období přispěli svojí činností ke zdárnému dokončení.

Přínosem bude i zapracování výstupů projektu  do ŠVP oboru vzdělávání. 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání. Dopoledne se ve výcviku a odborných předmětech učí zvládat řemeslo a odpoledne provozují v rámci nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik. To znamená, že se učí objednávat materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí, kterým můžeme souhrnně říkat podnikatelská gramotnost. Metoda fiktivního podniku je atraktivní v tom, že není klasickou výukou, ale hrou na podnikání. Minipodnik má svého ředitele, sekretariát, obchodní oddělení, personalistu, marketéra, účetní i další profese. Studenti mají k dispozici kancelář s vybavením a především učitele, který je na jejich byznysu doprovází radami a informacemi. Maximum činností ale dělají studenti sami, to je základní princip. Součástí provozu minipodniku jsou i návštěvy v reálných firmách, při kterých mají studenti možnost nahlédnout do zákulisí skutečného podnikání a především se setkají s majitelem či ředitelem podniku. S ním mohou probrat jeho zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/54.0029.

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2014

Počet fiktivních minipodniků: 20

Počet zapojených škol: 10

Počet zapojených žáků: 150 (z toho alespoň 5 individuálně integrovaných žáků)

Počet zapojených pedagogických pracovníků: 30 Příjemce dotace: Kustod s.r.o., www.kustod.cz

Do projektu jsou zapojeny tyto školy:

  • SŠ, MŠ Na Bojišti z Liberce,
  • SŠ automobilní z Holic,
  • ISŠ živnostenská z Plzně,
  • Střední škola z Horažďovic,
  • Střední lesnická škola a SOŠ sociální ze Šluknova,
  • SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ z Ústí n/L,
  • SŠ obchodu a služeb s. r. o. z Ústí n/L,
  • SPŠ Resslova 5 z Ústí n/L,
  • SOŠ a Gymnázium ze Starého Města,
  • Střední škola hotelová a služeb z Kroměříže.

Kontakty

Příjemcem dotace je vzdělávací společnost Kustod s.r.o. (www.kustod.cz).

manažer projektu: Mgr. Richard Veleta, Ph.D., richard.veleta@kustod.cz; 777 157 461

supervize projektu: Mgr. Kateřina Knap, katerina.knap@kustod.cz 

Firma Kustod s.r.o. se od roku 2007 věnuje rozvoji lidských zdrojů, poradenské činnosti, vzdělávání dospělých a zprostředkování zaměstnání. Firmám poskytuje vzdělávání na zakázku, rekvalifikace v systému Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v oblasti sociální práce a péče. Kustod je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR, o. s. Pobočky společnosti se nachází v České Lípě, Plzni, Hradci Králové, Zlíně a Ústí nad Labem.

Přejít nahoru
Přejít na začátek