Maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma – jaro 2024

CERMAT zveřejnil rozpis státních maturitních zkoušek pro jarní termín maturit 2024, najdete ho v tomto souboru.


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
11. 9. 2023


Informace ke změnám v maturitách od roku 2021

V aktuální zákonné úpravě byla zachována povinná volba maturantů mezi matematikou a cizím jazykem.

Písemné práce a ústní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (pokud si ho žák vybere) byly zařazeny do profilové části maturitní zkoušky. Zodpovídá za ně tedy škola, která také v patřičných termínech zveřejní témata, způsob konání a kritéria hodnocení těchto částí zkoušek.

Didaktické testy tedy zůstávají jedinou státní součástí maturitních zkoušek. I u nich ale nastane změna – jejich výsledkem nebude známka, ale pouze údaj, zda žák didaktický test složil úspěšně či nikoli.


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2020 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.
20. 10. 2020


Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření – jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení. Dokument naleznete zde na této stránce.

Společná část zahrnuje didaktické testy z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, dle volby žáka. Zvolit lze buď cizí jazyk nebo matematiku.

Ústní zkouška a písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka patří od roku 2021 do profilové části maturitní zkoušky. Státní část z těchto předmětů tedy nyní sestává pouze z didaktického testu. Zkouška z matematiky je plně součástí státní části maturity, protože je tvořena výhradně didaktickým testem.

Termíny
  • 1. 12. 2023 – nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
  • 15. 1. 2024 – MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ
  • 31. 3. 2024 – nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
  • 1. – 10. 9. 2024 – zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Jsou zveřejňovány v zákonných termínech, naleznete je pod odkazy středisek v horní části této stránky.

Přejít nahoru
Přejít na začátek