Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)

MP – 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
DE – 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ES – 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (denní studium)
DS – 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (zkrácené dálkové studium)


červen 2023 – řádný termín závěrečných zkoušek (případně 1. a 2. opravný)

jmenování zkušební komise pro ZZ 2023 je zde

písemná zkouška (od 8:00 – 12:00) rozpisy zde
DE – 5.6.2023                   témata PísZZ zde
ES – 1.- 2.6.2023              témata PísZZ zde
DSA – 1.6.2023                témata PísZZ zde
DSB – 2.6.2023                témata PísZZ zde
MP – 5.6.2023                  témata PísZZ zde
praktická zkouška (od 7:30 do 14:30) rozpisy zde
DE – 6. – 8.6.2023            témata PraZZ zde
ES – 5. – 9.6.2023             témata PraZZ zde
DSA – 5. – 9.6.2023          témata PraZZ zde
DSB – 5. – 9.6.2023          témata PraZZ zde
MP – 6. – 7.6.2023            témata PraZZ zde


Volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

DE – 9. – 14.6.2023
ES – 12. – 15.6.2023
DSA – 12. – 15.6.2023
DSB – 12. – 15.6.2023
MP – 8. – 13.6.2023


ústní zkouška (dle rozpisu po ped. radě) rozpisy zde

DE – 15.6.2023                    témata ÚZZ zde
ES – 16. – 19.6.2023           témata ÚZZ zde
DSA – 20. – 21.6.2023        témata ÚZZ zde
DSB – 19. – 20.6.2023        témata ÚZZ zde
MP – 14.6.2023                   témata ÚZZ zde

otázky ze světa práce jsou stejné pro všechny obory a jsou zde


Vydávání vysvědčení a výučních listů –  absolventi denního a dálkového studia

v obřadní síni ÚMO Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

bude upřesněno!


přihláška na 2. opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy – středisko Stříbrníky!


září 2023 (náhradní a 1. opravný termín)jmenování zkušební komise pro ZZ září 2022 ZDE

rozpis ZZ  je ZDE


2023 – písemná zkouška (všechny obory)
2023 – praktická zkouška (všechny obory)
2023 – ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je ZDE

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát – středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2023 (1. a 2. opravný termín) přihláška zde

2023 – písemná zkouška (všechny obory) – 7:45 příprava, 8:00 začátek (Ševčík, Prošvic, Garamiová, Martinec, Zeman) v přednáškovém sále

2023 – praktická zkouška (všechny obory) – 7:45 příprava, 8:00 začátek (Janečková, Becková, Zeman) v budově dílen OV

2023 – ústní zkouška (všechny obory) – nikdo nepřihlášen

přihláška na 2. opravný termín je zde

Přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát – středisko Stříbrníky.

rozpis je zde


EUROPASS

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky si nezapomeňte vytisknout také Váš Europass viz odkaz zde.

Přejít na začátek