Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)

MP – 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
DE – 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ES – 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (denní studium)
DS – 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (zkrácené dálkové studium)


červen 2024 – řádný termín závěrečných zkoušek (případně 1. a 2. opravný)

jmenování zkušební komise pro ZZ 2024 je zde

rozpisy na ZZ zde (v případě dotazů volejte p. Masopust 603 912 750)

Jednotlivé okruhy pro závěrečné zkoušky zde budou zveřejněny nejdříve po 1. březnu 2024!

písemná zkouška (od 7:30 – 11:30)
MP – 3.6.2024                   témata PísZZ zde
ES – 3.6.2024                    témata PísZZ zde
DE – 4.6.2024                    témata PísZZ zde
MEDE – 4.6.2024              témata PísZZ zde

písemná zkouška (od 13:00 – 17:00)
DSA – 3.6.2024                  témata PísZZ zde
DSB – 3.6.2024                  témata PísZZ zde

praktická zkouška (od 7:30 do 14:30)
MP – 4. – 5.6.2024             témata PraZZ zde
ES – 4. – 7.6.2024              témata PraZZ zde
DSA – 4. – 7.6.2024           témata PraZZ zde
DSB – 4. – 7.6.2024           témata PraZZ zde
DE – 5. – 7.6.2024              témata PraZZ zde
MEDE – 5. – 7.6.2024        témata PraZZ zde


Volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)
MP – 10. – 13.6.2024
ES, DE, DS – 11. – 14.6.2024
MEDE – 14. – 19.6.2024 (13.6.2024 ročníkové vysvědčení)


ústní zkouška (dle rozpisu po ped. radě)
MP – 14.6.2024                    témata ÚZZ zde
DSA+B – 17.6.2024             témata ÚZZ zde
DSB+ES – 18.6.2024          témata ÚZZ zde
ES – 19.6.2024                    témata ÚZZ zde
DE+MEDE – 20.6.2024     témata ÚZZ zde
MEDE – 21.6.2024              témata ÚZZ zde

otázky ze světa práce jsou stejné pro všechny obory a jsou zde


Vydávání vysvědčení a výučních listů –  absolventi denního a dálkového studia

v obřadní síni ÚMO Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

ve středu xx.x.2024, vždy 15 minut před zahájením vydávání!


Rozpis ZZ  je zde

přihláška na 2. opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy – středisko Stříbrníky!


září 2024 (náhradní a 1. opravný termín)

xx.9.2024 – písemná zkouška (všechny obory)
xx.9.2024 – praktická zkouška (všechny obory)
xx.9.2024 – ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát – středisko Stříbrníky

rozpis –  zde


prosinec 2023 (1. a 2. opravný termín)

1.12.2023 – písemná zkouška (všechny obory)   3DE – Gajdoš, Hromas    7:30 učebna Z233 dílny 
4.12.2023 – praktická zkouška (všechny obory)
11.12.2023 – ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 2. opravný termín je zde

Přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát – středisko Stříbrníky.

rozpis je zde


EUROPASS

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky si nezapomeňte vytisknout také Váš Europass viz odkaz zde.

Přejít nahoru
Přejít na začátek