Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik 26−41−L/01 (čtyřletý učební obor s maturitou)

učební plán oboru

Stručný popis oboru

Tento tradiční oblíbený obor se vyučuje podle modernizovaných učebních osnov, které umožňují pružně reagovat na aktuální potřeby trhu práce v regionu. První dva ročníky mají společný základ se širokým odborným záběrem a ve 3. a 4. ročníku se vytváří specializace na výstupní zaměření žáka. Ve všech specializacích ovládají absolventi práci s počítači. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Kromě maturitní zkoušky muže absolvent vykonat profesní zkoušku podle vyhlášky 50/78 Sb., které jsou organizovány školou.

Profil uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa je především v oblastech elektrotechniky, elektroniky, číslicové techniky a také v oblasti bytových a průmyslových elektroinstalací.

Uplatnění absolventa je také díky výuce zabezpečovací techniky také v železniční dopravě a částečně i v dopravě silniční.

Jedná se především o výrobu, montáž, údržbu a opravy všech druhů sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici a také o signální zařízení (např. křižovatek) v dopravě silniční.

Zdravotní požadavky

Vadí poruchy nosného a pohybového systému, postižení dolních i horních končetin, poruchy

sluchu, dýchacích cest, alergie, poruchy barvocitu. Lékařské potvrzení přihlášky ke studiu tohoto oboru je vyžadováno.

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, je nutné, aby všichni žáci 1. ročníku absolvovali “lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání” (dále je “vstupní prohlídka”) a aby doložili její absolvování.

Přejít nahoru
Přejít na začátek