Europass

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“


Europass našich oborů (aktualizováno 10.5.2023)

Odkazy slouží k nahlédnutí pro zájemce o naše obory a k tisku pro naše absolventy. Doporučujeme oboustranný barevný tisk. Europass je vždy v několika jazykových verzích.


Maturitní obory

Středisko Resslova:

denní forma vzdělávání

Středisko Stříbrníky:

Učební obory:

denní forma vzdělávání

dálková forma vzdělávání a profesní kvalifikace


V případě nefunkčnosti odkazů nebo jiné dotazy na Europass kontaktujte dle jednotlivých středisek:

STŘ – Ing. Bc. Martin Tůma, RES – Mgr. Bc. Pavel Novák

Přejít nahoru
Přejít na začátek