Uncategorized

Adaptační kurz Naučme se toleranci 2023

P Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. Od čtvrtého do devátého září vyjelo 335 žáků prvních ročníků obou středisek naší školy vždy na tři dny do rekreačního střediska Elite ve Starých Splavech. Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotním …

Adaptační kurz Naučme se toleranci 2023 Pokračovat ve čtení »

MODERNÍ ŠKOLA 2023

Soutěž Moderní škola byla ve školním roce 2022/2023 vyhlášena pro žáky skupiny oborů vzdělávání 23 –  Strojírenství a strojírenská výroba. Na základě nápadů a podnětů od  žáků a konzultací s kolegy byla realizována myšlenka navrhnout a vyrobit učební pomůcky, které budou dokonale simulovat reálné procesy. Vyrobit učební pomůcky k doplnění sbírek rotačních pohonů 3D tiskem pro snazší …

MODERNÍ ŠKOLA 2023 Pokračovat ve čtení »

Maturitní vysvědčení

Od 16. května probíhají na naší škole maturitní zkoušky, které u každé třídy zakončujeme slavnostním předáním maturitního vysvědčení v obřadní síni Úřadu městského obvodu Severní Terasa., kterému patří poděkování za reprezentativní prostor. Termíny předávání jsou na webu školy.Všem úspěšným absolventům blahopřejeme, těm co zaškobrtli přejeme úspěšnou opravu.

Možnost získání dokladu o elektrotechnické způsobilosti pro absolventy elektro oborů.

Absolvent získá Doklad o zkoušce, dle §6 – s omezením, tento doklad nahrazuje dřívější Osvědčení z vyhl. 50/1978 Sb. – §5. Doklad o zkoušce dle zákona č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích …

Možnost získání dokladu o elektrotechnické způsobilosti pro absolventy elektro oborů. Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru
Přejít na začátek