Připnuté

Rekonstrukce komunikace Výstupní – příjezd ke škole

Vážení rodiče, žáci, partneři a návštěvníci školy. Statutární město Ústí nad Labem zahajuje stavbu „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“. Rekonstruovaný úsek ul. Výstupní je vymezen křižovatkou s ul. Neštěmickou a zastávkou MHD Stříbrníky (u okružní křižovatky s ul. Šrámkova). Realizace stavby bude zahájena dne 2. 10. 2023 a dle plánu má být dokončena do 27 …

Rekonstrukce komunikace Výstupní – příjezd ke škole Pokračovat ve čtení »

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Adaptační kurz Naučme se toleranci 2023

P Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. Od čtvrtého do devátého září vyjelo 335 žáků prvních ročníků obou středisek naší školy vždy na tři dny do rekreačního střediska Elite ve Starých Splavech. Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotním …

Adaptační kurz Naučme se toleranci 2023 Pokračovat ve čtení »

Další významný krok ve spolupráci s firmou ČEZ

V pátek se uskutečnil další významný krok v rámci spolupráce s dlouholetým partnerem školy firmou ČEZ. Smlouva prohlubuje spolupráci v oblasti praktického vyučování jak maturitních, tak učebních oborů. Díky podpisu tohoto dokumentu dojde ke zkvalitnění prvku duálního vzdělávání v přípravě budoucích absolventů školy do praktického života ve firmách. Žáci školy se mohli zároveň seznámit s technikou firmy.

Přejít nahoru
Přejít na začátek