Články

Ústav jaderného výzkumu v Řeži

Na konci školního roku členové vedení školy navštívili Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Prošli jsme pracoviště ústavu s velmi zajímavým odborným výkladem. Získali jsme představu o směrech budoucího vývoje jaderné energetiky v České republice a využití vodíkových technologií.

125 let Povrly Copper Indrustries, a.s.

Významný partner školy Povrly Copper Indrustries, a.s. oslavil 125 let výročí vzniku firmy. Vedení firmy nás seznámilo s celým provozem, novými technologiemi ve zpracování kovů a výslednými produkty. Na organizaci oslav se podíleli i někteří naši žáci. Doufáme, že spolupráci bude pokračovat i nadále tak jako dosud.

MODERNÍ ŠKOLA 2023

Soutěž Moderní škola byla ve školním roce 2022/2023 vyhlášena pro žáky skupiny oborů vzdělávání 23 –  Strojírenství a strojírenská výroba. Na základě nápadů a podnětů od  žáků a konzultací s kolegy byla realizována myšlenka navrhnout a vyrobit učební pomůcky, které budou dokonale simulovat reálné procesy. Vyrobit učební pomůcky k doplnění sbírek rotačních pohonů 3D tiskem pro snazší …

MODERNÍ ŠKOLA 2023 Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru
Přejít na začátek