Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro tyto obory: Strojírenství, Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Výsledky druhého kola budou zveřejněny 21. června 2024.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit s podklady se mohou zákonní zástupci nezletilých účastníků řízení dne 20. června 2024 od 12:00 do 13:00 hodin v kanceláři zástupce ředitele Ing. Mgr. Hany Hejdukové, MBA v 1. patře střediska Resslova.

Přejít nahoru
Přejít na začátek