Jaroslav Mareš

125 let Povrly Copper Indrustries, a.s.

Významný partner školy Povrly Copper Indrustries, a.s. oslavil 125 let výročí vzniku firmy. Vedení firmy nás seznámilo s celým provozem, novými technologiemi ve zpracování kovů a výslednými produkty. Na organizaci oslav se podíleli i někteří naši žáci. Doufáme, že spolupráci bude pokračovat i nadále tak jako dosud.

MODERNÍ ŠKOLA 2023

Soutěž Moderní škola byla ve školním roce 2022/2023 vyhlášena pro žáky skupiny oborů vzdělávání 23 –  Strojírenství a strojírenská výroba. Na základě nápadů a podnětů od  žáků a konzultací s kolegy byla realizována myšlenka navrhnout a vyrobit učební pomůcky, které budou dokonale simulovat reálné procesy. Vyrobit učební pomůcky k doplnění sbírek rotačních pohonů 3D tiskem pro snazší …

MODERNÍ ŠKOLA 2023 Pokračovat ve čtení »

Středoškolská technika – StreTech 2023

Dne 7. června 2023 se žáci školy zúčastnili StreTech – přehlídky středních škol na ČVUT Praha. S velkým ohlasem se setkala prezentace učebních pomůcek, které žáci vyrobili během školního roku, a které obhájili jako svou praktickou maturitní práci.Vyrobené pomůcky rozšíří možnosti výuky v technických oborech školy.

Maturitní vysvědčení

Od 16. května probíhají na naší škole maturitní zkoušky, které u každé třídy zakončujeme slavnostním předáním maturitního vysvědčení v obřadní síni Úřadu městského obvodu Severní Terasa., kterému patří poděkování za reprezentativní prostor. Termíny předávání jsou na webu školy.Všem úspěšným absolventům blahopřejeme, těm co zaškobrtli přejeme úspěšnou opravu.

Přejít nahoru
Přejít na začátek