MODERNÍ ŠKOLA 2023

Soutěž Moderní škola byla ve školním roce 2022/2023 vyhlášena pro žáky skupiny oborů vzdělávání 23 –  Strojírenství a strojírenská výroba. Na základě nápadů a podnětů od  žáků a konzultací s kolegy byla realizována myšlenka navrhnout a vyrobit učební pomůcky, které budou dokonale simulovat reálné procesy. Vyrobit učební pomůcky k doplnění sbírek rotačních pohonů 3D tiskem pro snazší představu funkce a principu. Důležitým aspektem pak bylo nevytvářet zjednodušené modely, ale  vytisknout skutečná zařízení ve skutečné velikosti i s návazností na jejich využití v reálném průmyslovém použití. Účast v soutěži byla motivační jak pro kolegy tak pro žáky.
Díky zapojení do soutěže má škola učební pomůcky, které se budou využívat ve vyučovacích hodinách oborů Strojírenství a Dopravní prostředky.
 Děkujeme žákům za reprezentaci školy a kolegům za vedení žáků.

Přejít nahoru
Přejít na začátek