Maturitní vysvědčení

Od 16. května probíhají na naší škole maturitní zkoušky, které u každé třídy zakončujeme slavnostním předáním maturitního vysvědčení v obřadní síni Úřadu městského obvodu Severní Terasa., kterému patří poděkování za reprezentativní prostor. Termíny předávání jsou na webu školy.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme, těm co zaškobrtli přejeme úspěšnou opravu.


Přejít nahoru
Přejít na začátek