Další významný krok ve spolupráci s firmou ČEZ

V pátek se uskutečnil další významný krok v rámci spolupráce s dlouholetým partnerem školy firmou ČEZ. Smlouva prohlubuje spolupráci v oblasti praktického vyučování jak maturitních, tak učebních oborů. Díky podpisu tohoto dokumentu dojde ke zkvalitnění prvku duálního vzdělávání v přípravě budoucích absolventů školy do praktického života ve firmách. Žáci školy se mohli zároveň seznámit s technikou firmy.

Přejít nahoru
Přejít na začátek