Možnost získání dokladu o elektrotechnické způsobilosti pro absolventy elektro oborů.

Absolvent získá Doklad o zkoušce, dle §6 – s omezením, tento doklad nahrazuje dřívější Osvědčení z vyhl. 50/1978 Sb. – §5. Doklad o zkoušce dle zákona č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
Zájemci se mohou přihlásit u zástupců ředitele po úspěšném ukončení maturitních( závěrečných) zkoušek.

Termíny zkoušky pro maturitní obory – 5.6. 2023 8:00 objekt dílen stř. Stříbrníky.

Termíny zkoušky pro učební obory – 22. 6. 2023  8:00 objekt dílen  stř. Stříbrníky.

Přejít nahoru
Přejít na začátek