11. ročník krajské soutěže v AutoCADu a INVENTORu

Ve středu 28. února 2024 se na Střední průmyslové škole, Resslova 5, Ústí nad Labem konal již 11. ročník krajské soutěže ve 2D kreslení (AutoCAD) a 3D modelování (INVENTOR).
Soutěže se zúčastnila družstva žáků a jejich pedagogických doprovodů z průmyslových škol Ústeckého kraje, které mají ve svém portfoliu studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství.
Slavnostního zahájení soutěže se kromě vedení SPŠ Ústí nad Labem a zástupců jednotlivých škol zúčastnili také zástupci sponzorů této soutěže.
Velké poděkování za komplexní organizaci soutěže patří kolegům Ing. Martinu Kynclovi,  Ing. Blance Urbánkové a Ing. Mgr. Haně Hejdukové MBA, dále našim sponzorům a partnerům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné ceny a pomohli tím zabezpečit celou soutěž.
Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti v obou kategoriích.
Všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži, gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech, a přejeme další úspěchy ve studiu na jejich školách.
Tato soutěž je velmi dobrým krokem a příspěvkem k rozvoji technického vzdělávání v Ústeckém kraji.

Jaroslav Mareš

Přejít nahoru
Přejít na začátek