Adaptační kurz Naučme se toleranci 2023

P

Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. Od čtvrtého do devátého září vyjelo 335 žáků prvních ročníků obou středisek naší školy vždy na tři dny do rekreačního střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotním Ústavem  UL a Požárními službami UL připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu v okolí Máchova jezera. Pracovníci obou organizací zaujali žáky předvedením svých činností a pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., O.P.S Techniku budoucnosti za pomoc při finančním zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil, ale  byl bohužel krátký.Přejít nahoru
Přejít na začátek