Ústav jaderné fyziky  – Exkurze třídy

Třída S2B navštívila  s Mgr. Michaelou Ďurčovou Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Řeži.

Hlavní průvodkyni nám dělala přímo zástupkyně ředitele ÚJF prof. RNDr, Anna Macková, Ph.D.
Ukázala nám lineární urychlovač částic Tandetron 107 a přiblížila výzkum, který na něm právě probíhá. Také jsme měli možnost si prohlédnout nejnovější pracoviště radiouhlíkové laboratoře MILEA (Multi-Isotope Low-Energy AMS), kterému jeho pracovníci přezdívají důvěrně Miluška. 

Exkurze studentům zpřístupnila nejnovější vědecké metody a postupy ve fyzice.

Michaela Ďurčová

Přejít nahoru
Přejít na začátek