Sportovní haly školy mají nová světla

V minulých dnech se nám podařilo zkvalitnit osvětlení sportovních hal na obou dvou střediscích.
Staré osvětlení bylo nahrazeno novými, kvalitnějšími svítidly s daleko lepším výkonem a úsporou elektrické energie.
Poděkování patří především učitelům OV a jejich žákům, kteří se na realizaci podíleli.

Přejít nahoru
Přejít na začátek