Testování v roce 2022

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021 bude v pondělí 3. 1. 2022 umožněna žákům a zaměstnancům osobní přítomnost ve škole pouze za předpokladu, že žák nebo zaměstnanec ihned po příchodu do školy podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování, jehož výsledek bude negativní.

  • Povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované žáky a zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro žáky a zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů.
  • Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky a zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
  • V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 se ve školách screeningové testování provádí 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí.

Důležitá informace samotnému testování:

Je důležité (!!!!!), aby žáci i pracovníci školy při vstupu do školy měli po celou dobu zakryty dýchací cesty (ústa i nos) respirátorem (FFP2 nebo KN95), ten odložili pouze na nutnou dobu pro provedení samoodběru, a do výsledku testu jej měli opět nasazený. V případě negativního testu mohou při vzdělávání v učebně respirátor odložit.

V případě pozitivního testu ho neodkládají, neprodleně jsou odesláni vyučujícím do sekretariátu školy k dalším informacím a úkonům. Tímto postupem v případě pozitivity žáka nedojde ke karanténě ostatních žáků ve třídě a vyučujícího, který dohlíží nad testováním.

Odkaz na příslušný pokyn MŠMT.

Vedení školy

Přejít nahoru
Přejít na začátek