Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2019

V tomto školním roce 2018/19 maturovalo ve středisku Resslova naší SPŠ 5 tříd, z toho 2 třídy oboru Strojírenství (S4A, S4B), 1 třída oboru Dopravní prostředky (D4), 1 třída oboru Elektrotechnika, zaměření automatizace a počítačové aplikace (A4) a 1 třída oboru Elektrotechnika, zaměření energetika a informatika (E4). Ve středisku Stříbrníky maturovaly 3 třídy, z toho 2 třídy oboru Informační technologie (4ITA, 4ITB) a 1 třída oboru Mechanik elektrotechnik (4ME). Celkem se tedy jednalo o úctyhodný počet osmi maturitních tříd.

Vedení školy již poněkolikáté zorganizovalo důstojné slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům v obřadní síni radnice městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa.

Slavností se zúčastnil starosta tohoto městského obvodu pan Jaroslav Šimanovský, který také pronesl slavnostní proslovy, ředitel školy Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, zástupci ředitele Ing. Vlastimil Sekal, Mgr. Bc. Pavel Novák, Ing. Bc. Martin Tůma a Ing. Martina Šidlíková, třídní učitelé, dále rodiče, přátelé a blízcí úspěšných maturantů. Slavnostní nástup absolventů probíhal vždy za znění tónů studentské hymny Gaudeamus igitur.

Při slavnostním ceremoniálu obdrželi absolventi nejen maturitní vysvědčení, ale i tzv. Europass. Zvláštní ocenění a potlesk všech přítomných potom patřil těm absolventům, kteří složili maturitní zkoušku s vyznamenáním.

Ve čtvrtek 23. 05. 2019 se uskutečnilo slavnostní předání třídě S4A – třídní učitel Ing. Jiří Mládek, třídě 4ITA – třídní učitel Mgr. Kamil Balín, dále třídě 4ITB – třídní učitel Mgr. Aleš Kučera a třídě 4ME – třídní učitel Miroslav Leubner.

Ve středu 29. 05. 2019 obdržely maturitní vysvědčení 2 třídy, třída S4B – třídní učitelka Mgr. Lenka Postlová a třída A4 – třídní učitelka Mgr. Věra Horáková.

V úterý 04. 06. 2019 proběhl tento slavnostní akt pro třídu D4 – třídní učitel Ing. František Svoboda a pro třídu E4 – třídní učitel Mgr. Josef Kormaník.

Gratulujeme všem našim žákům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a také jim přejeme hodně štěstí v osobním i profesním životě – \”Finis coronat opus\” – \”Konec je korunou díla\”.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

\"\"
Přejít nahoru
Přejít na začátek