První zkušební závod v projektu H2AC4schools

\"\"

V sobotu 09. 02. 2019 se ve sportovní hale v Maroldově ulici v Děčíně konal první zkušební závod (spíše seznámení) v rámci výše uvedeného projektu, kterého se zúčastnilo všech 20 týmů z českých a saských středních škol (kromě naší SPŠ zde byly střední školy z Děčína, České Lípy, Sokolova, Liberce, Teplic, Ostrova nad Ohří, saská strana byla zastoupena městy Oberwiesenthal, Penig, Hartha, Freiberg a Waldenburg).

Jedná se o závody PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem. Společným cílem tohoto příhraničního projektu je přiblížit žákům středních škol technologie obnovitelných druhů energie při pohonu silničních motorových vozidel. Získané znalosti potom týmy aplikují při sestavování dálkově ovládaných závodních automobilů, které jsou poháněny vodíkovými palivovými články. Každý tým obdržel stavebnice dvou automobilů, přičemž se u jednoho hodnotí jeho rychlost a u druhého výdrž při jízdě na čas.

Tým naší SPŠ tvoří A. Lepeška, J. Malý, R. Seman, J. Seidl (všichni S2B), P. Grüner (S3B), A. Ženíšek, L. Kůtka, F. Hartl (všichni D2) a L. Chovanec (D3). Vedením tohoto projektu na naší škole byli pověřeni Ing. F. Svoboda a pan M. Baran. Náš tým by měl absolvovat minimálně 3 závody, v nichž se změří kvalita sestrojených závodních automobilů. Dalším velmi důležitým faktorem tohoto projektu je navázání úzké spolupráce se saskými středními školami. Tým naší školy má jako partnera přiřazeno družstvo gymnázia z městečka Penig.

Projekt je zastřešen 3 vysokými školami Technische Universität Chemnitz, Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického Praha a Vysoká škola chemicko-technologická Praha.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Přejít nahoru
Přejít na začátek