Návštěva korejské delegace

Dne 4. 11. 2019 přijalo vedení školy zástupce korejských středních škol v čele s panem Jong-Soo Kimem, generálním ředitelem centra pro zahraniční styky Korejské republiky – Jižní Korea. Vedení školy s kolegy v přátelské diskuzi za přítomnosti korejského tlumočníka, který hovořil velmi dobře česky, probralo vzdělávací systémy obou států. Hlavním tématem bylo navázaní přátelských vztahů mezi korejskou střední školou Bussines High School z města Gyeongjn a naší SPŠ. Zároveň jsme diskutovali o možnostech spolupráce s UJEP a některými výrobními závody a podniky, např. Chart Ferox a dalšími.

Dohodli jsme se na osobní návštěvě delegace učitelů a studentů. Dne 6.11.2019 navštívila naší školu delegace korejských učitelů a studentů s ředitelem této školy panem Lee Sang – Myoung.

Korejští hosté si prohlédli obě dvě střediska školy jak pro teoretické, tak i pro praktické vyučování. Na škole se jim velice líbilo a nejspíše se nejednalo o poslední společnou akci. Hlavním zájmem našich korejských přátel je navázaní úzkých styků se školou a podmínky pro další rozvoj spolupráce v Ústeckém kraji.

Přejít nahoru
Přejít na začátek