Nadace ČEZ – spolupráce se školou

Díky spojení finančních prostředků školy a Nadace ČEZ regiony se nám podařilo zkvalitnit podmínky praktického vyučování pořízením nejmodernější frézy plošných spojů v hodnotě téměř 800 000,- Kč.  Fréza bude mít široké využití, jak pro ročníkové práce žáků, tak pro zkvalitnění praktického vyučování všech elektro oborů. Pomocí frézy bude vytvářena řada učebních pomůcek.

Každá moderní učební pomůcka pomáhá zkvalitnit výuku na naší škole a přiblížit žáky reálnému pracovnímu prostředí ve firmách.

\"\"
Přejít nahoru
Přejít na začátek