ADAPTAČNÍ KURZ 2022

Tak jako v minulých letech i letos zahájili žáci prvních ročníků školní rok  adaptační  kurzem „NAUČME SE TOLERANCI“. Od 5. do 9. září vyjelo  310 žáků obou středisek naším školy  vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu po  Máchově kraji. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., O.P.S Techniku budoucnosti pomoc při finančním zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil, ale  byl bohužel krátký.

\"\"
Přejít nahoru
Přejít na začátek