Mondi koutky ve škole

Další příklad dobré  spolupráce naší školy a firmy

Jedním z atributů vzdělávání na naší škole je vytvářet příjemné prostředí pro žáky školy. Díky dobré spolupráci a úzkým kontaktům školy a firmy MONDI Štětí se podařilo propojit finanční prostředky školy a finanční dotaci od firmy Mondi. Výsledkem je vybudování studijních koutků pro volný čas žáků na obou pracovištích školy.

Vybavení a vzhled obou koutků si navrhovali žáci sami, celou akci pouze koordinovaly kolegyně Benešová a Jelínková. Z několika návrhů jednotlivých žáků vznikl celkový koncensus, z kterého vzešlo výsledné řešení k realizaci.

Oba prostory jsme slavnostně otevřeli se zástupci firmy v pondělí 3. 10. 2022. Žáci je mohou využívat jak před, tak i po vyučování, ale i v době svého volna. Vybavení budeme průběžně doplňovat podle přání žáků.

\"\"
Přejít nahoru
Přejít na začátek