Maturitní zkoušky – středisko Resslova

Témata k maturitní zkoušce

Ústní zkoušky z cizího jazyka

Součástí profilové zkoušky je i ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák nento předmět zvolí), a proto zveřejňujeme témata i k tomuto zkušebnímu předmětu.

Anglický jazyk – ústní zkouškaNěmecký jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty

Maturitní témata z odborných předmětů najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou případně zúžena či upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojůStrojírenská technologie, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidlaDoprava a logistika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika
Elektrické stroje a pohony, ElektroenergetikaPraktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technikaAutomatizacePraktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky

MatematikaAnglický jazykNěmecký jazyk
12. 9. 2023


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je součástí tohoto souboru, a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
12. 9. 2023

Přejít nahoru
Přejít na začátek