Maturitní zkoušky – středisko Resslova

Rozpisy ústních zkoušek

Organizaci ústních zkoušek v jednotlivých třídách najdete v příslušném souboru: S4A, S4B, D4, E4A, E4B, A4.


Kritéria maturitních zkoušek

Praktická zkouška z odborných předmětů: E4 – PPR, E4 – ELM, E4 – EEN, D4, S4, A4 – ELM, A4 – AUC, A4 – MIT.

Maturitní práce z odborných předmětů: S4 – MPOP.

Ústní ukouška: odborné předměty.


Praktické zkoušky z odborných předmětů

V následujících souborech najdete informace k praktickým maturitám ve středisku Resslova: S4A+E4A, S4B+E4B, D4+A4.


Jmenování zkušebních komisí a určení termínů

Ředitel jmenoval členy maturitních komisí pro jarní termín 2024. Najdete je pod tímto odkazem. Dále byli jmenováni vedoucí a oponenti maturitních prací s obhajobou.


Témata k maturitní zkoušce

Ústní zkoušky z cizího jazyka

Součástí profilové zkoušky je i ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák nento předmět zvolí), a proto zveřejňujeme témata i k tomuto zkušebnímu předmětu.

Anglický jazyk – ústní zkouškaNěmecký jazyk – ústní zkouška

Odborné předměty

Maturitní témata z odborných předmětů najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou případně zúžena či upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojůStrojírenská technologie, Praktická zkouška z odborných předmětů, Maturitní práce z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidlaDoprava a logistika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika
Elektrické stroje a pohony, ElektroenergetikaPraktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technikaAutomatizacePraktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky

MatematikaAnglický jazykNěmecký jazyk
12. 9. 2023


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je součástí tohoto souboru, a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
12. 9. 2023

Přejít nahoru
Přejít na začátek