Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

 TECHNICKÉ LYCEUM – informace

Vážení rodiče a uchazeči,
děkujeme Vám za zájem o vzdělávání ve škole a velice se Vám  omlouvám, že nový připravovaný  obor  78-42-M/01 Technické lyceum, zaměření Elektrotechnika, ve školním roce 2024/2025 nemůžeme otevřít.
Z důvodu rozšíření a zkvalitnění vzdělávací nabídky a v souladu se strategií vzdělávání v kraji jsme obor v dobré víře nabízeli na všech propagačních akcích školy.
MŠMT bohužel k naší velké lítosti nedokázalo obor včas zapsat do rejstříku škol, což je nutná podmínka, aby škola mohla obor otevřít a objevil se v rámci systému „DIPSY“.
Poslední možný termín byl 31. ledna a  to se nepodařilo. Nemůže být tedy ani nabídnut v rámci přijímacího řízení.
Na základě výše uvedeného bude v prvním kole přijímacího řízení na obor ELEKTROTECHNIKA navýšena kapacita přijímaných uchazečů z 60 na 90.
Doufám, že jsme ve spolupráci s odborem školství Ústeckého kraje udělali vše potřebné pro včasné zapsání oboru do rejstříku škol.
Děkuji všem za pochopení a ještě jednou velká omluva.
Mgr. Jaroslav Mareš
ředitel školy


Děkuji všem za pochopení a ještě jednou velká omluva.
Mgr. Jaroslav Mareš        ředitel školy

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijímacího řízení na následující školní rok. Veškeré informace naleznete v sekci webu PRO UCHAZEČE / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Přejít nahoru
Přejít na začátek