Rekonstrukce komunikace Výstupní – příjezd ke škole

Vážení rodiče, žáci, partneři a návštěvníci školy.

Statutární město Ústí nad Labem zahajuje stavbu „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“. Rekonstruovaný úsek ul. Výstupní je vymezen křižovatkou s ul. Neštěmickou a zastávkou MHD Stříbrníky (u okružní křižovatky s ul. Šrámkova).

Realizace stavby bude zahájena dne 2. 10. 2023 a dle plánu má být dokončena do 27 týdnů. Se stavbou souvisejí dopravně inženýrská opatření vč. úpravy vedení linky MHD. Stavba bude rozdělena do 3 etap. První etapa zahrnuje úsek v délce přibližně 360 m komunikace od křižovatky s ul. Neštěmickou po začátek 3pruhového úseku. Předpokládaný termín realizace I. etapy je od 2. 10. 2023 do 20. 12. 2023. 

V průběhu I. etapy bude úsek uzavřen pro dopravu ze směru od Krásného Března do Dobětic vyjma vozidel MHD a IZS. Doprava bude pro individuální automobilovou dopravu zachována pouze ve směru od Dobětic do Krásného Března.

Přejít nahoru
Přejít na začátek