Přijímací řízení

Vážení uchazeči o denní studium,

děkujeme Vám za odevzdané přihlášky a připomínáme, že první krok přijímacího řízení denního studia – motivační pohovor – se bude konat 5. dubna.
Na pohovor i na státní přijímací zkoušky dostanete včas pozvánku, a to písemně i e-mailem, pokud jste ho ve vaší přihlášce uvedli.

Přejít na začátek