ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

Na základě řady dotazů si Vám dovoluji upřesnit hygienické podmínky, které budou zahájení školního roku 1. září provázet:

Povinnost všech žáků, zaměstnanců a třetích osob si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor typu FFP2).

Zakrytí dýchacích cest platí i ve třídách do provedení prvního testování. Škola použije k testování státem dodané antigenní testy zn. GENRUI.

Testování se nevztahuje na žáky, kteří:

  • mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně ukončeném očkování),
  • nebo prodělali nemoc covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, doložením lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění).
  • nebo doloží negativní test z oficiálního odběrového místa: PCR ne starší 7 dnů
  • nebo doloží negativní AG test z oficiálního odběrového místa: ne starší 72 hodin
  • Uvedené výjimky je nutné řádně doložit.
  • V případě pozitivního testu žáka není povolena jeho přítomnost ve vzdělávání.

O případném pozitivním výsledku testu budou zákonní zástupci nezletilých žáků neprodleně informováni a bude společně dohodnut další postup.

Po celou dobu zahájení Vás budou pracovníci školy informovat a pomáhat tak, abychom společně start do nového školního roku zvládli.

Zároveň Vás informujeme, že další testování bude, podle Usnesení Vlády ČR z 16. 8. 2021 realizováno ve dnech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

Pro informaci zveřejňujeme dokumenty, podle kterých škola při zajištění provozu postupuje.

Přejít nahoru
Přejít na začátek